Werkzaamheden op Beverdam

Zoals eerder al is aangekondigd wordt er op woensdag 29 mei tussen 10.00 en 13.00 uur gewerkt op de Beverdam aan de stroomvoorziening. Hierdoor zal er in die tijd op de Beverdam geen stroom zijn. Info leerde dat het  echter niet is uitgesloten dat door die werkzaamheden ook elders op het park enige tijd stroomval zal optreden gedurende die tijdsperiode. Je kunt hier mogelijk rekening mee houden.