Het is bijna zover…..

Vanaf 1 Augustus a.s. gaat het gebeuren; vanaf die datum gaan wij proberen jullie op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op ons mooie landgoed.

Omdat wij nog zoekende zijn naar onderwerpen, vragen wij jullie om ons te laten weten waar jullie interesses liggen. Dit mag echt van alles zijn, van  jeu de boules, wandelen tot andere hobby’s.

We hopen op veel reacties, zodat we het voortbestaan van de Stippel kunnen garanderen.

 

Mariëlle, Dassenburcht 126

Geert, Dassenburcht 166.

HANDJEKLAP

 

Er staan weer een groot aantal artikelen te geef of te koop op HANDJEKLAP. Kijk er eens naar, wellicht is er iets voor je bij. Heb je zelf iets te geef of te koop dan kun je dat altijd op HANDJEKLAP laten plaatsen. Stuur daarvoor even een mail naar destippel@hotmail.com met daarbij een foto van het desbetreffende artikel.

Ben je op zoek naar een bepaald artikel dan kun je dat ook kenbaar maken op HANDJEKLAP. Ook door een email te sturen naar destippel@hotmail.com

 

De Stippel gaat door, vervolg!

De Stippel gaat door, vervolg!

Allereerst willen we Marti heel hartelijk bedanken voor het beheren van de Stippel gedurende al die jaren.

Tevens is het ons een genoegen te kunnen melden dat wij, Mariëlle van Eyk en Geert Verhoeven het beheer van de Stippel gaan overnemen.

Zoals aangegeven gaan we vanaf 1 augustus a.s. “live”, dat houdt in dat we tot die tijd in de leer zijn bij Marti en eventueel onder zijn eindredactie al meldingen en of stukjes zullen aanleveren.

De rede dat we dit overnemen en willen voortzetten is voor ons heel duidelijk: wij zouden het heel jammer vinden als de Stippel zou ophouden te bestaan.

 

Mariëlle, Dassenburcht 126

Geert, Dassenburcht 166.

De Stippel gaat door!!!!!

Ja hoor, met plezier kan ik laten weten dat De Stippel verder gaat na 1 augustus a.s. Twee mensen op het park hebben laten weten samen het beheer van De Stippel te willen overnemen. Zijn gaan er voor zorgen dat De Stippel actueel blijft en ook hebben ze mij laten weten dat er nog meer dan de laatste tijd het geval was berichten op De Stippel geplaatst zullen worden. Ik wens hen heel veel succes en plezier in het beheren van De Stippel.

Marti

De ziekte CF (Cystic Fibrosis)

Beste parkgasten,

 

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Cystic fibrosis (CF), oftewel taaislijmziekte, is een ernstige, aangeboren ziekte. Kenmerkend voor CF is dat de slijmvliezen taai slijm afscheiden. Dit veroorzaakt verstoppingen in met name de luchtwegen, de darmen, de alvleesklier en de lever.

Naar schatting zijn er ongeveer 1600 mensen in Nederland die CF hebben. Per jaar worden ongeveer 40 kinderen met CF geboren. CF is een erfelijke en (vooralsnog) ongeneeslijke ziekte.

Er is een medicijn, Kaftrio, dat de levensverwachting van kinderen en volwassenen met CF aanzienlijk verlengt. En wat ook belangrijk is: het levert vrijwel direct significante gezondheidswinst op. Kortom, het is een fantastisch medicijn.

Het medicijn Kaftrio is van levensbelang bij de mensen die lijden aan CF.

Maar het wordt pas vanaf de leeftijd van 6 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. En dat moet zo snel mogelijk verlaagd worden naar 2 jaar.

Daarom is er een petitie gestart om te zorgen dat kinderen van 2 tot en met 5 jaar ook Kaftrio vergoed krijgen zodat ook zij dit medicijn kunnen krijgen.

Wij hopen dat u deze petitie tekent zodat, als er veel mensen tekenen, de petitie aangeboden kan worden aan de Minister van Volksgezondheid en dat er dan beslist wordt dat het medicijn in de basisverzekering komt voor kinderen van 2 tm 5 jaar.

De petitie kunt u vinden op www.kaftriovanaftwee.nl.

Alvast hartstikke bedankt.

Twee parkgasten.

 

Het einde nadert ….

Dit bord betekent dat er gestopt moet worden. En ik ga me aan dat gebod houden. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Beste allemaal,

Na ruim 12 jaar De Stippel te hebben verzorgd ( gedeeltelijk ook in samenwerking met Trees van Vliet en zeker voor langere tijd ook met Frans Delmee) heb ik nu toch maar het besluit genomen om er een punt achter te zetten. Per 1 augustus a.s. zal ik geen beheerder meer zijn van deze website.

Om de website toch in stand te laten blijven nodig ik u allen uit om van mij het stokje over te nemen. Ik zal dan voor een keurige overdracht zorgen.

Indien je bereid bent om het werk op De Stippel voort te zetten nodig ik je uit om contact op te nemen met mij via de mail ( destippel@hotmail.com) zodat we nadere afspraken kunnen maken.

Mocht niemand deze taak van mij willen overnemen dan zullen er na 1 augustus geen berichten meer verschijnen op De Stippel.

 

Marti Hazenberg

De DELTA-app

Hopelijk heeft iedereen de brief van Delta ontvangen waarin je in kennis wordt gesteld wat je kunt doen als er iets niet doet of als niet alles is geleverd ( internetmodem, t.v. ontvanger, drie wifi versterkers /schotels en een  internetkabel van 10 meter).

Omdat ik gelukkig geen problemen heb ondervonden met de werking en de levering van de beloofde spullen zou ik eigenlijk niet te hoeven reageren op die brief. Ik heb desondanks een vraag gesteld bij Delta. Dat betrof de vraag op welke wijze de Delta-app geactiveerd zou kunnen worden. Mogelijk dat jullie zich dat ook afvragen doch dat je mogelijk deze vraag niet hebt voorgelegd aan Delta.

Vandaag ontving ik van Delta het navolgende antwoord:

 

Beste meneer Hazenberg

U geeft aan inloggegevens te willen ontvangen voor de TV app.

Helaas is de TV app niet beschikbaar in combinatie met de abonnementsvorm die u afneemt.

U maakt gebruik van een bundelflex abonnement, dit is een collectief abonnement tegen een aantrekkelijk tarief waarmee u in de basis gebruik kunt maken van een internetverbinding en digitale televisie via een interactieve ontvanger, extra mogelijkheden zoals telefonie, de TV app of de Mijn Omgeving op onze website zijn voor deze abonnementsvorm niet beschikbaar.

Voor vragen over uitbreidingen zoals wifi punten, extra TV diensten zoals Ziggo sport of andere snelheden verwijzen wij u graag door naar uw parkbeheerder dhr Jongenotter.

Met vriendelijke groet,

Marco Schrier

Team Manager Zakelijke Klantenservice.


Dus……… helaas kunnen wij niets doen met de Delta-app. Ik heb nog gevraagd of ik buiten het abonnement dat wij hebben afgesloten nog apart een account zou kunnen aanmaken bij Delta om op die manier toch nog iets met een Delta-app te kunnen doen. Dat blijkt niet mogelijk te zijn.