Langzaam maar zeker ……

We komen langzaam maar zeker tot de gewenste glasvezelaansluiting met alles erop en eraan. Het heeft een tijd geduurd maar het einde van het geheel komt nu toch wel in zicht. Bij de meeste chalets is de glasvezelkabel al naar binnen gebracht, maar bij enkele chalets moet dat binnenkort nog gaan gebeuren. Mede vanwege de hoge waterstand onder bepaalde chalets is de glasvezel bij deze chalets nog niet naar binnen gebracht kunnen worden.

Vorige week en begin deze week zijn zoveel mogelijk dozen van Delta uitgereikt/bezorgd waarin o.a. de modem zit die aan gesloten moet worden en voor degene die een t.v.-aansluiting hebben aangevraagd zit daar ook nog een receiver bij waarmee straks tv gekeken kan worden.

Vandaag 30 april zijn de eerste modems aangesloten, echter bij veel aangesloten modems was nog geen signaal. Daarom is het nu voor deze aansluitingen wachten tot het moment dat het signaal wordt doorgegeven. Dat zal waarschijnlijk op korte termijn gaan gebeuren zodat we straks hopelijk goed gebruik kunnen maken van de glasvezelkabel.


ADVIES: houd nog enige tijd ( een maand of zo) je bestaande contracten met b.v. Canal Digitaal of KPN in stand en  zeg die pas op als je zeker weet dat het glasvezelgebeuren goed werkt.

Een ding moet worden gezegd: de mensen die de kabel naar binnen hebben gebracht en alles hebben gedaan ter voorbereiding alsmede de mensen die de modems hebben geplaatst en geïnstalleerd hebben tot nu toe erg netjes gewerkt.

Mag ik me even aan u voorstellen……..

Mijn naam is Ingrid Gruijters, ik ben 57 jaar. Ik ben geboren in Helmond en behoorde tot een gezin van drie kinderen, te weten naast mij nog een broer en een zus.

Ik ben alleenstaand en ben woonachtig in Deurne. Ik heb 2 dochters en 4 kleinkinderen.

Sinds een kleine maand verblijf ik vrij regelmatig op het adres Vossenhol 234 van landgoed Nederheide.

Mijn hobby’s zijn ondermeer tuinieren, wandelen met de hond en het opknappen van oude meubeltjes.

Enige tijd geleden was ik op zoek naar een weekendhuisje en via google kwam ik op de site van Landgoed Nederheide. Via een schoonzus van me ben ik uiteindelijk op dit park uit gekomen.

Ik verblijf heel graag op dit erg mooie park vanwege de rust die er heerst, maar zeker ook vanwege het vele mooie groen en de geweldige uitstraling van het park. Ik hoop in mijn vrije tijd nog lang te kunnen genieten van het verblijf op dit park.

 

EINDELIJK…………… GLASVEZEL !!

Het heeft enige tijd in beslag genomen maar de glasvezelaansluitingen en modems kunnen op zeer korte termijn worden geactiveerd. Voor iedereen die nog geen digitaal schrijven hierover heeft ontvangen volgt hier alsnog die brief:

Beste jaargasten,

Het is eindelijk zover, Guidion gaat in opdracht van Delta de huisaansluitingen in orde maken/ activeren. 

De modems kunnen vanaf maandag 29 april opgehaald worden bij de receptie tussen 10.00 uur en 12.00 uur ’s ochtends, voor mensen die werken van 18:00 uur tot 20:00 uur ’s avonds.

De huisaansluitingen worden in 3 fasen uitgevoerd:

  •  fase 1:               Dinsdag 30 april Dassenburcht; alle 100 nummers
  •  fase 2:               Woensdag 1 mei Vossenhol;  alle 200 nummers
  •  fase 3:               Donderdag 2 mei Beverdam; alle 300 nummers 
  •  Vrijdag wordt gebruikt om de laatste aansluitingen te maken en calamiteiten die zich onderweg voordoen op te lossen.

Guidion zal deze dagen van 8.30 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags op het park aanwezig zijn om zoveel mogelijk aansluitingen actief te krijgen.

Voor verdere vragen kunt u dagelijks bij de receptie terecht van 10.00 uur tot 10.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Laurens Jongenotter

AFSCHEID VAN FRANS

 

Volgende week vindt de overdracht plaats van chalet Beverdam 377. Immers Frans Delmee heeft zijn chalet verkocht.

Er worden wel meer chalets verkocht op het park en daarvan wordt zelden of nooit melding gemaakt op De Stippel zullen vele lezers wellicht opmerken. Maar in dit geval wil ik er toch wel wat over vermelden. Immers Frans is, samen met oud-chaleteigenaresse Trees van der Vliet, de grondlegger geweest van de website “De Stippel

Frans was de “journalist” en Trees deed het digitale werk van De Stippel. Als er een nieuwtje was op het park of in de omgeving dan ging Frans op onderzoek uit en legde hij alles zoveel mogelijk fotografisch vast.

Niet lang voordat Trees haar chalet verkocht heeft ze de digitale werkzaamheden langzaam maar zeker overgedragen aan mij. Dat zorgde ervoor dat het bestaan van De Stippel na haar vertrek toch kon doorgaan.

Frans interviewde graag nieuwkomers op het park. Dat deed hij aanvankelijk alleen, doch later ook samen met mij. Wellicht dat de privacywetgeving ( AVG) er mede debet aan is dat de  meeste mensen de laatste jaren er geen behoefte aan hebben om te worden geïnterviewd en om zich zo op De Stippel te willen voorstellen aan de andere chaleteigenaren.

Maar naast zijn werkzaamheden voor De Stippel heeft Frans, al dan niet in samenwerking met een of meer anderen, zich op het sociale vlak bezig gehouden op het park. Zo was hij mede de initiatiefnemer van de jaarlijkse barbecue die aanvankelijk op het park werd gehouden doch die, na de opening van het hotel-restaurant Nederheide,  werd overgenomen door de directie van Nederheide.

De wandelgroep De Stippelaars werd mede door Frans opgezet. Iedere woensdagmiddag werd er in de omgeving van het park gewandeld. Maar ook wandelingen verder weg werden door Frans mede georganiseerd. Helaas zijn deze bezigheden door de coronacrisis in de ijskast beland.

Tot voor de coronacrisis was Frans nog erg actief in zijn werkzaamheden voor de Stippel maar nadien verbleef Frans steeds minder op het park en was hij meer aanwezig in zijn woonplaats Zeist.

Wellicht dat de toename van het aantal chalets op het park er mede toe heeft bijgedragen dat de “saamhorigheid” zoals die enkele jaren geleden er nog duidelijk was, helaas is afgenomen.

Mede vanwege zijn zorgen voor zijn partner Wim heeft Frans uiteindelijk besloten om zijn chalet op ons park te verkopen en zich volledig in te zetten voor Wim.

In beperkte kring heeft Frans gisteren, 2 april 2024, afscheid genomen van ons park.

Frans het ga je goed en weet dat je altijd welkom bent als je nog eens een keer Nederheide wilt bezoeken.

Marti Hazenberg