AFSCHEID VAN FRANS

 

Volgende week vindt de overdracht plaats van chalet Beverdam 377. Immers Frans Delmee heeft zijn chalet verkocht.

Er worden wel meer chalets verkocht op het park en daarvan wordt zelden of nooit melding gemaakt op De Stippel zullen vele lezers wellicht opmerken. Maar in dit geval wil ik er toch wel wat over vermelden. Immers Frans is, samen met oud-chaleteigenaresse Trees van der Vliet, de grondlegger geweest van de website “De Stippel

Frans was de “journalist” en Trees deed het digitale werk van De Stippel. Als er een nieuwtje was op het park of in de omgeving dan ging Frans op onderzoek uit en legde hij alles zoveel mogelijk fotografisch vast.

Niet lang voordat Trees haar chalet verkocht heeft ze de digitale werkzaamheden langzaam maar zeker overgedragen aan mij. Dat zorgde ervoor dat het bestaan van De Stippel na haar vertrek toch kon doorgaan.

Frans interviewde graag nieuwkomers op het park. Dat deed hij aanvankelijk alleen, doch later ook samen met mij. Wellicht dat de privacywetgeving ( AVG) er mede debet aan is dat de  meeste mensen de laatste jaren er geen behoefte aan hebben om te worden geïnterviewd en om zich zo op De Stippel te willen voorstellen aan de andere chaleteigenaren.

Maar naast zijn werkzaamheden voor De Stippel heeft Frans, al dan niet in samenwerking met een of meer anderen, zich op het sociale vlak bezig gehouden op het park. Zo was hij mede de initiatiefnemer van de jaarlijkse barbecue die aanvankelijk op het park werd gehouden doch die, na de opening van het hotel-restaurant Nederheide,  werd overgenomen door de directie van Nederheide.

De wandelgroep De Stippelaars werd mede door Frans opgezet. Iedere woensdagmiddag werd er in de omgeving van het park gewandeld. Maar ook wandelingen verder weg werden door Frans mede georganiseerd. Helaas zijn deze bezigheden door de coronacrisis in de ijskast beland.

Tot voor de coronacrisis was Frans nog erg actief in zijn werkzaamheden voor de Stippel maar nadien verbleef Frans steeds minder op het park en was hij meer aanwezig in zijn woonplaats Zeist.

Wellicht dat de toename van het aantal chalets op het park er mede toe heeft bijgedragen dat de “saamhorigheid” zoals die enkele jaren geleden er nog duidelijk was, helaas is afgenomen.

Mede vanwege zijn zorgen voor zijn partner Wim heeft Frans uiteindelijk besloten om zijn chalet op ons park te verkopen en zich volledig in te zetten voor Wim.

In beperkte kring heeft Frans gisteren, 2 april 2024, afscheid genomen van ons park.

Frans het ga je goed en weet dat je altijd welkom bent als je nog eens een keer Nederheide wilt bezoeken.

Marti Hazenberg