Als ik het maar kwijt ben…..??

Sinds enkele dagen  staan/liggen er bij de glascontainer lege flessen, glazen potten etc. etc. Blijkt dat de glascontainer tot de nok toe gevuld is en dat er dus niets meer bij kan.

Daarom maar eens geïnformeerd bij de directie van het park hoe het komt dat die glascontainer nog niet geleegd is?

Wat blijkt? De firma Van Happen, die de containers leeg maakt, kampt momenteel met vervoersproblemen. Een deel van de vloot van dat bedrijf mag de weg niet op vanwege het feit dat die momenteel niet voldoet aan de geldende milieunormen. Daardoor hebben ze minder vrachtauto’s ter beschikking. Dit heeft er toe geleid dat de glascontainer, die overigens vorige week al geleegd zou worden door Van Happen, nog steeds niet is geleegd. Als het goed is wordt de container uiterlijk morgen geleegd, dat is de toezegging.

Het kan dus voor komen dat de containers minder snel geleegd worden. Enig begrip daarvoor  zou toch wel op zijn plaats zijn.

En mocht het zo zijn dat een van de containers zodanig vol is dat er niets meer bij kan laat dan a.u.b. hetgeen je zou willen storten daar niet achter, dus niet naast of nabij die container. Het moet toch een kleine moeite zijn om, zoals in het geval van de glascontainer, de lege glazen/flessen etc. iets wat langer bij je chalet te bewaren en niet buiten de container achter te laten.

Als we daar ons allemaal aan houden blijft het netjes op het park, met name bij de containers. We hebben immers allemaal baat bij een net ogend park.

Of hebben we de instelling “als ik het maar kwijt ben”?? Nee toch zeker.