HANDJEKLAP

Vanaf vandaag is de pagina HANDJEKLAP  weer operationeel. Je kunt op deze pagina goederen te koop, te ruil of te geef aanbieden maar je kunt er ook om een koop, ruil o.i.d. vragen.

Als je iets te koop, te ruil of te geef hebt ( je je wilt iets kopen of ruilen of wellicht gratis ontvangen) stuur dan een email naam destippel@hotmail.com  en voeg dan daarbij maximaal 2 foto’s toe van hetgeen je te koop, te ruil of te geef hebt.

Om te zien wat er geplaatst is op HANDJEKLAP klik dan aan de bovenzijde van deze pagina op het tabblad handjeklap.