AFSCHEID VAN FRANS

 

Volgende week vindt de overdracht plaats van chalet Beverdam 377. Immers Frans Delmee heeft zijn chalet verkocht.

Er worden wel meer chalets verkocht op het park en daarvan wordt zelden of nooit melding gemaakt op De Stippel zullen vele lezers wellicht opmerken. Maar in dit geval wil ik er toch wel wat over vermelden. Immers Frans is, samen met oud-chaleteigenaresse Trees van der Vliet, de grondlegger geweest van de website “De Stippel

Frans was de “journalist” en Trees deed het digitale werk van De Stippel. Als er een nieuwtje was op het park of in de omgeving dan ging Frans op onderzoek uit en legde hij alles zoveel mogelijk fotografisch vast.

Niet lang voordat Trees haar chalet verkocht heeft ze de digitale werkzaamheden langzaam maar zeker overgedragen aan mij. Dat zorgde ervoor dat het bestaan van De Stippel na haar vertrek toch kon doorgaan.

Frans interviewde graag nieuwkomers op het park. Dat deed hij aanvankelijk alleen, doch later ook samen met mij. Wellicht dat de privacywetgeving ( AVG) er mede debet aan is dat de  meeste mensen de laatste jaren er geen behoefte aan hebben om te worden geïnterviewd en om zich zo op De Stippel te willen voorstellen aan de andere chaleteigenaren.

Maar naast zijn werkzaamheden voor De Stippel heeft Frans, al dan niet in samenwerking met een of meer anderen, zich op het sociale vlak bezig gehouden op het park. Zo was hij mede de initiatiefnemer van de jaarlijkse barbecue die aanvankelijk op het park werd gehouden doch die, na de opening van het hotel-restaurant Nederheide,  werd overgenomen door de directie van Nederheide.

De wandelgroep De Stippelaars werd mede door Frans opgezet. Iedere woensdagmiddag werd er in de omgeving van het park gewandeld. Maar ook wandelingen verder weg werden door Frans mede georganiseerd. Helaas zijn deze bezigheden door de coronacrisis in de ijskast beland.

Tot voor de coronacrisis was Frans nog erg actief in zijn werkzaamheden voor de Stippel maar nadien verbleef Frans steeds minder op het park en was hij meer aanwezig in zijn woonplaats Zeist.

Wellicht dat de toename van het aantal chalets op het park er mede toe heeft bijgedragen dat de “saamhorigheid” zoals die enkele jaren geleden er nog duidelijk was, helaas is afgenomen.

Mede vanwege zijn zorgen voor zijn partner Wim heeft Frans uiteindelijk besloten om zijn chalet op ons park te verkopen en zich volledig in te zetten voor Wim.

In beperkte kring heeft Frans gisteren, 2 april 2024, afscheid genomen van ons park.

Frans het ga je goed en weet dat je altijd welkom bent als je nog eens een keer Nederheide wilt bezoeken.

Marti Hazenberg

Pasen

Helaas heb ik voor de komende Paasdagen slechts een tip voor jullie kunnen selecteren. Vooral motoreigenaren en/of liefhebbers zullen dit mogelijk fijn, mooi en/of leuk vinden.

Motorzegening

op maandag 1 april 2024 , 2e Paasdag, vindt onze jaarlijkse Motorzegening bij de Sint Willibrorduskerk, Kerkeind 37 in Milheeze.
De zegening begint om 11.00 uur, de koffie/thee staan vanaf 09.30 uur klaar.
Aanmelden is niet noodzakelijk.

 

Verder wens ik iedereen:

Start nieuw seizoen Jeu-de-boules

Met ingang van dinsdag 2 april a.s. gaat het jeu-de-boules-seizoen weer van start. Elke dinsdag- en donderdagmiddag wordt er gebould op de twee boulebanen nabij de vijver op ons park. Er wordt gespeeld van 13.30 uur tot maximaal 16.00 uur en iedereen is welkom.

Ook als je nog nooit aan dit spel heb deelgenomen ben je van harte welkom. Het is een vrij eenvoudige en leuke bezigheid en mocht je nog geen jeu-de-boules-ballen hebben dan kun je altijd wel een setje lenen om het uit te proberen.

Voorop staat gezelligheid en daarnaast kun je ook deelnemen aan een leuke competitie.

Je bent dus vanaf 2 april 2024 elke dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 13.30 uur welkom bij de boulesbanen nabij de vijver om mee te spelen.

Overlijdensbericht

Op vrijdag 1 maart 2024 is overleden:

THEO PORTEGIES

Theo is bijna 84 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Ger was hij een van de langst recreërende mensen op Landgoed Nederheide ,chalet Beverdam 361.

Op vrijdag 8 maart a.s.  wordt in beperkte kring afscheid genomen van Theo.

Wij wensen zijn vrouw Ger, zijn kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Ander weer

Gelukkig heeft het erg natte weer plaats gemaakt voor een drogere periode. Hopelijk kan het wel erg hoge water nu gaan zakken zodat alles weer een beetje in normalere proporties terug komt. Zoals bijvoorbeeld in de “parkeerkuil” waar campers geparkeerd kunnen staan, maar ook dat het water, aanwezig onder enkele chalets, weer verdwijnt.

Ondanks de mogelijke overlast voor deze of gene, levert het ook wel mooie plaatjes op. Zeker nu het licht gesneeuwd heeft en de vorst is ingetreden. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de vijver op het park. Het water in de vijver staat zodanig hoog dat het eilandje bijna niet meer zichtbaar is.

Maar ook in het bos van De Stippelberg levert dat mooie plaatjes op. Zie maar eens hoe de Bergweg is veranderd in een bosmeer.

Ans Joosten maakte de volgende schitterende foto’s en stuurde die naar ons toe.

Dank daarvoor Ans!

Door op de foto’s te klikken kun je ze groter maken.

 

GEZELLIGE RECEPTIE

Op zaterdag 6 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats voor alle chaleteigenaren van ons park in het Hotel/Restaurant Nederheide. Zoals ieder jaar aangeboden door de directie van Landgoed Nederheide.

Er waren veel parkgasten aanwezig en het was een gezellige bijeenkomst. Het ontbrak er niet aan lekkere hapjes en drankjes. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwkomers op ons park.

Harry, bedankt voor het toesturen van de foto’s